Blížiace sa komunálne voľby, ale aj kritická situácia v meste Stupava a nahromadené problémy, ktoré sa roky prehliadali, viedli mnohých občianskych aktivistov, členov združení a spolkov, ako aj poslancov mestského zastupiteľstva k založeniu neformálnej občianskej platformy „Spolu to dokážeme“. O zmysle a cieľoch tejto platformy a komunálnych voľbách sme sa porozprávali s jedným z iniciátorov tejto myšlienky, poslancom mestského zastupiteľstva – Mgr. Petrom Novisedlákom MBA.

 

Blíži sa termín komunálnych volieb na starostov, primátorov a poslancov obecných zastupiteľstiev. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta Stupava?

Dôvodov bolo viacero. V prvom rade som Stupavčan, ktorý má v našom meste hlboké korene. Mám toto mesto rád a považujem ho za svoj domov. Chcel by som využiť svoje doterajšie skúsenosti, vedomosti a energiu, aby som naše mesto nasmeroval k rozvoju komplexného a moderného miesta pre život, so všetkými službami pre obyvateľov, teda nielen ako nocľaháreň nabitú bytmi. Mojím cieľom je aj prinavrátiť obyvateľom stratenú hrdosť na svoje mesto. V neposlednom rade som prijal výzvy mnohých mojich priateľov, známych, ale aj neznámych Stupavčanov, aby som kandidatúru prijal.
Je to však moje osobné rozhodnutie, a som pripravený urobiť všetko pre to, aby som zlepšil život v našom meste, ak dostanem dôveru.

 

Považujte sa teda za Stupavčana. Ako ste sa angažovali v minulosti v našom meste?

Áno, cítim sa byť Stupavčanom. Už moji starí rodičia, manželia Haberloví, pomáhali rozvíjať Stupavu ako živnostníci, ešte za ČSR. Vlastnili obchod s mäsom a mali malú prevádzku na výrobu mäsových výrobkov.
Ja  som bol v rokoch 2005-2008 členom majetkovej komisie mesta. V roku 2013 som sa postavil do čela petície, ktorá získala takmer 4000 podpisov občanov. Zastavila zmenu územného plánu, ktorý by dovoľoval premeniť pozemky v parku, v Borníku a priľahlom lese, na malopodlažnú bytovú výstavbu. V poslednom volebnom období od roku 2014 pôsobím ako poslanec mestského zastupiteľstva, člen mestskej rady a podpredseda komisie zdravotníctva a sociálnych vecí.

 

Prichádzate s myšlienkou občianskej platformy „Spolu to dokážeme“  v čase  pred komunálnymi voľbami. Je to náhoda, alebo úmysel?

Nie je to náhoda, táto myšlienka v nás dozrievala už dlhší čas. Ako poslanec mestského zastupiteľstva som mal za posledné roky možnosť zblízka sledovať, čo všetko v našom meste nefunguje, pričom by fungovať mohlo a malo. Mrzí ma, že mnohé veci, či už to boli staré kauzy, ktoré traumatizujú Stupavu doteraz, ale aj mnoho nových prípadov, sme ako zastupiteľstvo nevedeli bez spolupráce s vedením mesta presadiť. Často to bola otázka osobnej animozity, neskúsenosti jednotlivcov, nedostatočnej profesionality v komunikácii a hlbokej nedôvery medzi primátorom a väčšinou mestského zastupiteľstva. Pre každú samosprávu je nesmierne dôležité, aby tieto dva najvýznamnejšie orgány mesta – mestské zastupiteľstvo a primátor – spolupracovali na spoločnej vízii, základných cieľoch a strategických plánoch rozvoja mesta. Preto bude pre budúcnosť mesta kľúčové, aby novo zvolené zastupiteľstvo a primátor mali spoločné hodnoty a predstavu rozvoja mesta. Vtedy sa dajú veci skutočne pohnúť citeľným tempom a smerom.
Po konzultáciách so svojimi kolegami sme sa preto dohodli, že založíme neformálnu platformu, ktorá by združila spolky, občianske združenia, politické strany, ako aj súčasných a minulých poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí dokážu spolupracovať, za účelom vytvorenia alternatívy k súčasnému managementu mesta. Pripravili sme spoločný program, ktorý chceme občanom mesta ponúknuť a zároveň aj spoločnú kandidátku z nezávislých osobností, ktorých bude spájať to, že záujem mesta, ako  komunitného celku, budú klásť nad svoj osobný záujem. V Stupave som spoznal veľké množstvo schopných a pracovitých ľudí, ktorí chceli priložiť ruku k dielu, chceli zmeniť tieto pomery, a preto dostali túto možnosť v platforme „Spolu to dokážeme“.

 

Stupava má v súčasnosti bezpochyby množstvo problémov, ktoré treba neodkladne riešiť. Atribúty, ktoré bránia úspešnému rozvoju mesta ste pomenovali ako amaterizmus, chamtivosť a klientelizmus. Ako ste to mysleli?

Chceli sme jednoducho, ale pritom výstižne a trochu aj vyzývavo pomenovať korene problémov, ktoré v Stupave pozorujeme. Amaterizmus v riadení, chamtivosť v pohnútkach a klientelizmus v rozhodovaní sú tri veci, ktoré rozkladajú zdravý život nášho mesta, ako zhubný nádor. Tieto tri negatívne javy stoja za 99 % problémov, ktoré mesto má.
Nie je predsa možné, aby hlavná kontrolórka mesta bola odstavená na vedľajšiu koľaj, sídlila mimo budovy mestského úradu a mala problém získavať materiály ku svojej práci.
Neviem si predstaviť, že by sa menila organizačná štruktúra mestského úradu takmer každý rok, aby sa rušili oddelenia, ktoré sa následne znovu zakladajú, aby sa z mestského úradu prepúšťali ľudia, ktorí tam roky poctivo slúžili v prospech občanov a prijímali sa noví ľudia častokrát na základe odporúčaní developerov. Naopak, bude potrebné, aby sa vymáhali finančné pohľadávky mesta napríklad z titulu poplatkov za miestny rozvoj, aby mesto nevstupovalo do zmluvného vzťahu s developermi, ktorí majú dlhy voči mestu, aby sa predkladali zákonné návrhy rozpočtov podľa VZN zásad s hospodárením s finančnými prostriedkami mesta a pod. Veci zároveň nemôžu fungovať metódou „pokus-omyl-pokus“, pretože takýto amaterizmus stojí občanov množstvo peňazí.

 

A čo chamtivosť a klientelizmus? Myslíte, že naše mesto je na tom horšie ako okolité mestá, prípadne iné mestá na Slovensku?  

Obávam sa, že je to tak. Neviem, ako je to na celom Slovensku, ale príklad okolitých miest, napríklad mesta Malacky, nám ukazuje, čo všetko sa dá pre mesto urobiť, ak sa zvýši odborná úroveň riadenia, potlačí sa klientelizmus a developerom sa určia jasné pravidlá. Prečo okolité mestá dokázali vyzbierať poplatky za miestny rozvoj, a my nie? Mnohé obce sa dokázali vysporiadať so zamestnancami, ktorí boli podozriví z klientelizmu. Mnohé obce dokázali regulovať rozvoj mesta a nastaviť na to procesy. Preto sa nutne natíska otázka, prečo to my nedokážeme? Pokiaľ mi je známe, v okolitých mestách sa nestalo, aby jeden jediný človek rozhodol o minutí státisícov eur určených na rekultiváciu skládky – bez vedomia mestského zastupiteľstva, u nás sa to žiaľ stalo. Developerom tolerujeme zástavbu množstva nekvalitných a nepekných domov, častokrát na pozemkoch mesta, o ktorých bývalé mestské zastupiteľstvo nikdy nerozhodlo, že sa ich vzdáva, množstva domov bez akejkoľvek obslužnej plochy, množstva domov s minimálnym štandardom bývania, len aby sa uspokojil chamtivý záujem jednotlivca. Je možné uviesť množstvo následkov týchto krokov, ale som presvedčený, že občania ich zo svojich každodenných životov a skúseností poznajú. Toto už ďalej nebude možné. Chceme situáciu radikálne zmeniť.

 

Spomínali ste príklad so zhubným nádorom. Sám ste vyštudovaný farmaceut a vaša manželka je lekárka-onkologička. Myslíte si, že sa vám podarí nájsť ten správny recept a liek, ktorý ozdraví naše mesto?  

Neviem, či sa mi to podarí, ale urobím všetko preto, aby sa mi to podarilo. Toto je ďalší dôvod, prečo som sa rozhodol prijať kandidatúru na post primátora mesta a snažím sa poskladať tím z ľudí, ktorým dôverujem a o ich dobrých úmysloch nemám pochybnosti. Nepôjde tu však len o nejaký jednorazový liek, ktorý po podaní okamžite zaberie, ale o celú sériu opatrení, ktoré budeme musieť urobiť, aby o štyri roky mohli občania skonštatovať, že veci sa citeľnými krokmi pohli správnym smerom.

 

Ďakujeme za rozhovor.

Categories: Nezaradené